R: kreiranje paketa

o autoru (vanity page)

Aleksandar Blagotić

kontakt:

o R-u...

prednosti R-a

šta je R paket?

CRAN mreža

ostale distributivne mreže R paketa

zašto kreirati paket?

why?

ne, ozbiljno... zašto? i kada?

potrebno predznanje

digresija: git

git

struktura paketa

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

ostale bitne datoteke

poddirektorijumi

dokumentacija

roxygen

roxygen

roxygen

R CMD

Test Driven Development

devtools

linkovi

ostalo

hvala na strpljenju!

kraj

/

#